Podstawową działalnością jest projektowanie systemów doprowadzających wodę oraz kanalizacyjnych ( ściekowych i deszczowych ) układów redukcyjnych, pompowych, operaty wodno-prawne, z zastosowaniem nowoczesnych technologii jak i materiałów.

Zaprojektowane rozwiązania, to ekonomiczny kompromis przyjętej technologii oraz prawidłowej eksploatacji.

Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze dla budownictwa ogólnego i przemysłowego w zakresie:

  • sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej,
  • pompownie wodociągowe i kanalizacyjne,
  • stacje redukcyjne wodne,
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
  • odwodnienia dróg i placów, drenaże.

Ponadto wykonujemy kosztorysy, udzielamy konsultacji.

Projekty wykonujemy na bezpośrednie zlecenia Inwestorów, w trybie procedury przetargowej lub jako podwykonawcy biur architektonicznych i ogólno-budowlanych. W przypadku samodzielnego zlecenia, przejmujemy wykonanie wszystkich czynności prawnych, od uzyskania informacji o terenie, do pozwolenia na budowę.